Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.1372)

21.04.1994 00:00
  • Fragment dziennika radiowego przygotowanego przez Andrzeja Chomińskiego na temat: wyborów do Rad Gminnych; rozważań przez Stany Zjednoczone propozycji Prezydenta Borysa Jelcyna - odbycia międzynarodowego spotkania na szczycie - na temat sytuacji w byłej J Dodaj do playlisty
Dziennik A. Chomińskiego nt.: wyborów do Rad Gminnych; rozważań przez USA propozycji Prezydenta B. Jelcyna - odbycia spotkania nt. sytuacji w byłej Jugosławii; Izraela i Organizacji Wyzwolenia Palestyny, które są bliskie porozumienia o autonomii palestyńskiej na części terenów okupowanych. * M. Wierzyński - o amer. reakcjach na wystąpienia B. Clintona w sprawie Bośni * B. Chrywacz z Warszawy - o akceptacji przez Sejm veta L. Wałęsy - w sprawie nowej ordynacji samorządowej. Frag. wyp.: R.Grodzickiego - SLD; A. Gąsienicy-Makowskiego z BBWR-u; Z. Milewskiego - z UD * J. Tomczaka – nt. polskiej pol. obronnej u progu XXI w. Frag. wyp. J. Milewskiego - I zastępcy Ministra Obrony Narodowej * S. Deji - o wycofywaniu wojsk rosyjskich z Łotwy * R. Kryka - o podziale floty czarnomorskiej * H. Szafira z Tel Awiwu - o rozmowach izraelsko-palestyńskich nt. palestyńskiej autonomii * P. Wilca z Paryża - o skazaniu przez Sąd P. Towieu na dożywocie, za zbrodnie w czasie wojny * Przegląd prasy amer. M. Olsienkiewicza - poświęcony amer. polityce wobec Bośni i Hercegowinie.