Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ

Fakty, wydarzenia, opinie (cz.0868)

15.12.1989 00:00
  • Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: wypowiedź Lecha Wałęsy - przewodniczącego "Solidarności" - na temat śmierci prof. Andrieja Sacharowa; komentarz Piotra Załuskiego na temat działalności prof. A. Sacharowa; komentarz Macieja Wierzyńskiego o rekacjach na propozycje L. Wałęsy przekazania specjalnych uprawnień rządowi Tadeusza Mazowieckiego; relacja Dodaj do playlisty
Audycja pod redakcją Józefa Ptaczka: wypowiedź Lecha Wałęsy - przewodniczącego "Solidarności" - na temat śmierci prof. Andrieja Sacharowa; komentarz Piotra Załuskiego na temat działalności prof. A. Sacharowa; komentarz Macieja Wierzyńskiego o rekacjach na propozycje L. Wałęsy przekazania specjalnych uprawnień rządowi Tadeusza Mazowieckiego; relacja Aleksandra Świejkowskiego z odbywającego się w Krakowie trzydniowego zjazdu NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" (wypowiedzi: Janusza Winiarskiego z Lublina - dziennikarza; Antoniego Furtaka - przewodniczącego zjazdu NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" w Krakowie i Hanny Chorążyny - przewodniczącej Rady Naczelnej Polskiego Stronnictwa Ludowego); muzyka; komentarz Stanisława Deji na temat czwartego dnia obrad II Zjazdu Delegatów Ludowych w Moskwie.