Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Izabella Mazurek 12.04.2012

Marek Łatyński, dyrektor Rozgłośni Polskiej RWE latach 1987-1989

Urodził się 22 marca 1930 r. w Warszawie. Pracował w Polskim Radiu jako redaktor a następnie szef redakcji angielskiej, zajmował się też tłumaczeniami. Z Polski wyemigrował w 1967 r. Poprzez Zbigniewa Brzezińskiego nawiązał kontakt z Janem Nowakiem-Jeziorańskim. Od 1968 r. był dziennikarzem Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa w Monachium – pracował w dzienniku radiowym, a następnie jako komentator polityczny (pod pseud. Michał Suszycki). Po objęciu w 1982 r. kierownictwa Rozgłośni Polskiej RWE przez Zdzisława Najdera zrezygnował z pracy z RWE i wyjechał do Waszyngtonu, gdzie podjął pracę w redakcji Głosu Ameryki.
W marcu 1987 r. objął szefostwo Rozgłośni Polskiej RWE i powrócił do Monachium. Na stanowisku dyrektora pracował do końca listopada 1989 r. Za jego kadencji Radio Wolna Europa relacjonowało m.in. strajki w Stoczni Gdańskiej w 1988 r., przełom "Okrągłego Stołu” i wybory w czerwcu 1989 r. oraz powołanie pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego. W czasie jego dyrektorowania na falach Rozgłośni pojawiło się wielu działaczy opozycji demokratycznej w PRL, co miało związek ze zmianami politycznymi w Polsce, zwieńczonymi wydarzeniami 1989 roku.
W latach 1991-1994 był ambasadorem Polski w Szwajcarii. W 1997 r. wydał wspomnienia poświęcone swej pracy w Rozgłośni Polskiej RWE pt. "Ogród angielski 1. Wspomnienia z Radia Wolna Europa” (Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 1997 r.). Jest także autorem publikacji: "Nie paść na kolana. Szkice o opozycji lat czterdziestych” (Polonia Book Fund, Londyn 1985) i "Wariacje na temat Jaruzelskiego” (Niezależna Oficyna Wydawnicza, Warszawa 1987). Dla Instytutu Literackiego Jerzego Giedroycia przygotował do druku "Historię dwudziestolecia” Pawła Zaremby. Zmarł 29 grudnia 2003 r. w Warszawie.