Logo Polskiego Radia
POSŁUCHAJ
polskieradio.pl
Bartek Czyżewski 21.12.2010

Dziedzictwo Jałty (cykl BBC 1983)

Program historyczny omawiający skutki pojałtańskiego podziału Europy. Autorzy skupili się na analizie sytuacji w krajach komunistycznych ze szczególnym uwzględnieniem momentów przełomowych, m.in. lutowego zamachu stanu w Czechosłowacji, rewolucji węgierskiej czy czeskiego komunizmu "z ludzka twarzą”.
Dziedzictwo Jałty (cykl BBC 1983)Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt i Józef Stalin w Jałcie, źr. Wikipedia