Logo Polskiego Radia
Polskie Radio
Ewa Dryhusz 30.03.2011

Albumy z pielgrzymek

  • Piotr Dobrolecki o bibliotece w Centrum Myśli JP II
  • Jacek Kaniewski o zbiorach biblioteki w Centrum Myśli JP II
Biblioteka Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie wzbogaciła się o dziewięć albumów fotograficznych wydanych w Bośni.
Mostar - stolica z HercegowinyMostar - stolica z Hercegowinyźr. Wikipedia/ Ramirez HUN

Albumy zawierają zdjęcia z pielgrzymek Ojca Świętego na Bałkany. Jan Paweł II siedem razy odwiedzał kraje półwyspu bałkańskiego, w tym trzy razy Chorwację i dwa razy Bośnię i Hercegowinę.

Książki prezentowano w Polsce podczas Targów Wydawców Katolickich. Redaktor naczelny magazynu "Książki" Piotr Dobrołęcki tłumaczył, że wolą wydawcy albumów (wydawnictwa "Zoro" z Sarajewa) jest, aby pozostały one w ojczyźnie papieża. Według Dobrołęckiego zawartość albumów przypomina książki o pielgrzymkach Papieża do Polski, bo są tam teksty papieskich homilii i znakomite zdjęcia.

Jacek Kaniewski z Centrum Myśli Jana Pawła II podkreślał, że papież czuł się bardzo związany z Bośnią i Hercegowiną oraz całymi Bałkanami, szczególnie solidaryzował się z ofiarami wojny w byłej Jugosławii. - Dla Ojca Świętego bardzo ważne było współistnienie na Bałkanach wielu narodów, wielu kultur, wielu religii, bo takie pokojowe współistnienie zapamiętał ze swojego dzieciństwa w Wadowicach - dodał Kaniewski.

Autorem fotografii prezentowanych w albumach jest Zoran Filipovicz, znany bośniacki fotografik i fotoreporter.

(04-02-2009)

Z archiwum Radia