Section05

Historia muzyki polskiej

Section06
Section07
O audycji

Cykl audycji Wojciecha Włodarczyka poświęconych dziejom polskiej kultury muzycznej.

Od 1994 roku powstaje wielotomowe wydawnictwo "Historia Muzyki Polskiej pod redakcją Stefana Sutkowskiego”.  Do współpracy przy stworzeniu bezprecedensowej, ujednoliconej historii polskiej kultury muzycznej zostali zaproszeni wybitni polscy muzykolodzy: Jerzy Morawski, Katarzyna Morawska, Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Alina Mądry, Alina Nowak-Romanowicz, Zofia Chechlińska, Irena Poniatowska, Zofia Helman, Elżbieta Szczepańska-Lange, Krzysztof Baculewski. Kolejne tomy poświęcone są poszczególnym okresom historycznym albo też znaczącym zjawiskom muzycznym na przestrzeni dziejów kultury polskiej od czasów przedpiastowskich po współczesność (2000 r.).
Współpraca Narodowego Centrum Kultury i Programu 2 Polskiego Radia zaowocowała powstaniem cyklu audycji, stanowiącego początek kampanii szeroko udostępniającej pracę naukowców.
Cykl audycji realizowany jest przy współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Opracowanie i prowadzenie: Wojciech Włodarczyk.