REKLAMA

Słowo się rzekło, czyli Sezon na przysłowia

Ostatnia aktualizacja: 23.08.2010 10:33
"Nasz język współczesny", a w nim rozmowa o porzekadłach, powiedzeniach i sentencjach.
Audio

c Do języka polskiego termin "przysłowie" wprowadził Andrzej Maksymilian Fredro (Przysłowia mów potocznych, 1658), jako przekład łacińskiego "proverbium". W staropolszczyznie przysłowia określano także terminem "przypowieść".

O przysłowiach Małgorzata Tułowiecka rozmawiała ze swoimi gośćmi – prof. Radosławem  Pawelcem i Agatą Hącią. Temat okazał się jednak nie mniej interesujący dla naszych słuchaczy, którzy wykazali się wyjątkową erudycją oraz poczuciem humoru:

 

Warto jednak zacząć od tego, czym tak na prawdę są przysłowia. Przysłowie ma na pewno charakter zdania (ze względu na stałość swojej formy zaliczane są one do frazeologii), które w sposób bezpośredni lub zmetaforyzowany wyraża pewną myśl ogólną, poucza, stwierdza, przestrzega. Zdania te często opierają się na paralelizmie (znaczeniowym, składniowym), nierzadko z rymem wewnętrznym:

Zapraszamy do wysłuchania całej audycji.

Czytaj także

„Nie szata zdobi człowieka”

Ostatnia aktualizacja: 11.01.2010 14:10
Dlaczego w tym znanym przysłowiu piszemy „nie szata”, a nie – wbrew zasadzie każącej „nie” z rzeczownikami pisać łącznie: „nieszata”? Odcinek o tym, co wynika z różnych sposobów zapisu „nie
 z rzeczownikami.
rozwiń zwiń

Czytaj także

Nie zasypiać gruszek w popiele

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2010 14:10
Dlaczego w popularnym zwrocie „nie zasypiamy” (a nie: „nie zasypujemy”) gruszek w popiele?
rozwiń zwiń

Czytaj także

Ciekawostki, smaczki, paradoksy

Ostatnia aktualizacja: 06.08.2010 09:52
"Nasz język współczesny", czyli piątkowy Sezon o polszczyźnie.
rozwiń zwiń