Section05

Rzeczypospolite

Section07
O audycji

Audycja ukazująca słabo znane aspekty wydarzeń o zasadniczym znaczeniu dla dziejów Polski w XX wieku. 

Gośćmi prof. Antoniego Dudka są znakomici historycy, znawcy tematu. Program poświęcony jest następującym zagadnieniom:

- Dlaczego Polska nie została 17. Republiką ZSRR?

- Czy Marzec'68 zdezideologizował PRL?

- Czy przewrót majowy uratował II RP?

- Czy bez rewolty poznańskiej stalinizm trwałby w Polsce jeszcze przez dekadę?

- Polski Październik: przełom realny czy pozorny?

- Czy system reglamentacji towarów doprowadził do upadku PRL?