Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Ostatnia aktualizacja: 16.04.2021 10:54
Narodowy Instytut Dziedzictwa zaprasza na webinarium pt.: "Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka" w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbędzie się 21 kwietnia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła prof. Magdalena Gawin – Generalny Konserwator Zabytków i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, która otworzy konferencję. 
Architektura drewniana od deski do deski - plakat
Architektura drewniana od deski do deski - plakatFoto: materiały promocyjne

Tegoroczne święto będzie również okazją do inauguracji Centrum Architektury Drewnianej w Otwocku, powołanego w ramach Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022.

Webinarium jest skierowane do szerokiego grona odbiorców: pasjonatów architektury drewnianej, właścicieli takich obiektów, służb konserwatorskich, organizacji pozarządowych oraz osób zaangażowanych w ochronę i popularyzację budownictwa drewnianego. Konferencja online będzie miała formułę 5 paneli dyskusyjnych, w których wezmą udział eksperci i specjaliści z zakresu ochrony architektury drewnianej, właściciele i zarządcy budynków, konserwatorzy i historycy sztuki oraz działacze organizacji pozarządowych.

Prelegenci będą dyskutować m.in. o sytuacji architektury drewnianej w Polsce, problemach związanych z jej ochroną, szansach i możliwościach planowanej działalności Centrum Architektury Drewnianej, finansowaniu i prawnych możliwościach ochrony, remontów i adaptacji obiektów oraz o translokacji i skansenach jako formie ochrony architektury drewnianej. Jeden z paneli będzie poświęcony działalności organizacji pozarządowych i partycypacji społecznej w ochronie i popularyzacji tego zasobu.

Konferencja 21 kwietnia odbędzie się w godzinach 10:00-16:00 i będzie dostępna bezpłatnie po wcześniejszym zarejestrowaniu się na stronie: https://app.evenea.pl/event/architekturadrewniana/.

Na zarejestrowane adresy mailowe zostanie wysłany link pozwalający na udział w webinarium oraz w dyskusji z prelegentami w formie czatu.

Program konferencji „Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka” oraz biogramy prelegentów dostępne są na stronie: https://nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=4494

Wydarzenie na Facebooku dostępne jest pod linkiem: https://fb.me/e/1FtM62jWg

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła prof. Magdalena Gawin – Generalny Konserwator Zabytków i Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, która wraz z Bartoszem Skaldawskim Dyrektorem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, uroczyście otworzy konferencję. Patronat nad webinarium pełnią również Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego Polski Komitet Narodowy ICOMOS oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Patronat medialny nad wydarzeniem sprawują TVP Kultura, Polskie Radio Program 2 oraz serwis Murator.pl.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 2021

18 kwietnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków. Święto zostało ustanowione w 1983 r. przez Międzynarodową Radę Ochrony Zabytków (ICOMOS), która doradza UNESCO m.in. w sprawie wpisu obiektów na Listę światowego dziedzictwa. W tym dniu prezentowane są zabytki o wyjątkowym znaczeniu dla lokalnych społeczności, ale i dla całych narodów.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków to święto zabytków i wszystkich osób, które wkładają wiele wysiłku w ratowanie zabytków i opiekę nad nimi – konserwatorów, historyków sztuki i architektury, urbanistów, archeologów i przedstawicieli innych zawodów pracujących na rzecz ochrony zabytków,
a także wszystkich odpowiedzialnych właścicieli, opiekunów i zarządców zabytkowych obiektów dziedzictwa kulturowego.

Centrum Architektury Drewnianej

Webinarium „Architektura drewniana od deski do deski. Teoria i praktyka” jest pierwszym wydarzeniem organizowanym w ramach działalności Centrum Architektury Drewnianej - Specjalistycznej Pracowni Terenowej w Otwocku Narodowego Instytutu Dziedzictwa. Centrum zostało powołane w ramach Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami na lata 2019-2022. Zadaniem Centrum będzie budowanie świadomości społecznej na temat wartości architektury drewnianej w zakresie mieszkalnictwa i turystyki kulturowej.

Działalność Centrum będzie się skupiać m.in. na organizowaniu kursów i warsztatów podnoszących kompetencje rzemieślników w zakresie właściwej konserwacji zabytków drewnianych, organizowaniu szkoleń dla właścicieli i zarządców drewnianych budynków, opracowywaniu poradników i podręczników dobrych praktyk konserwacyjnych czy prowadzeniu punktu porad praktycznych dla właścicieli drewnianych budynków.

W związku z powołaniem Centrum Architektury Drewnianej, Narodowy Instytut Dziedzictwa zakupił położony w Otwocku drewniany obiekt, będący wieloletnią siedzibą Ogniska Wychowawczego Świder im. Kazimierza „Dziadka” Lisieckiego. Willa „U Dziadka”, wzniesiona w latach XX. wieku, jest przedstawicielem drewnianej architektury letniskowej, charakterystycznej dla przedwojennego Otwocka. W 2022 r. na terenie obiektu rozpocznie się modelowy remont konserwatorski. Otoczenie zabytku zostanie zrewitalizowane i przystosowane do organizacji warsztatów rzemieślniczych.

***

Narodowy Instytut Dziedzictwa to państwowa instytucja kultury, będąca eksperckim i opiniodawczym wsparciem dla Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Misją NID jest tworzenie podstaw dla zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego w celu jego zachowania dla przyszłych pokoleń poprzez wyznaczanie i upowszechnianie standardów ochrony oraz konserwacji zabytków, kształtowanie świadomości społecznej w zakresie wartości i zachowania dziedzictwa kulturowego, a także gromadzenie i upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie. Instytut realizując swoje zadania statutowe uznaje, że zarówno zabytki jak i niematerialny dorobek kulturowy poprzednich pokoleń są świadectwem naszej przeszłości i będąc ważną częścią naszego dziedzictwa mogą stanowić trwały fundament wspólnej przyszłości i zrównoważonego rozwoju naszej Ojczyzny.

Kontakt dla mediów: Monica Ponce: mponce@nid.pl, tel.: 669 413 974