Festiwal Musica Electronica Nova (MEN)

Ostatnia aktualizacja: 12.05.2021 16:50
Festiwal Musica Electronica Nova (MEN) to miejsce spotkań różnorodnych artystycznych dokonań, estetyk i tendencji – od klasycznej elektroakustyki po nurt popowy, intuicyjny czy alternatywny. Dźwięk zapisany na nośniku jest tu obecny obok live electronics. Organizatorem festiwalu jest Narodowe Forum Muzyki im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu.
Plakat wydarzenia
Plakat wydarzeniaFoto: Mat. prasowe

Współorganizatorem i założycielem festiwalu jest Związek Kompozytorów Polskich. Dyrektorem generalnym festiwalu jest Andrzej Kosendiak, a dyrektorem artystycznym – Pierre Jodlowski.

Festiwal MEN koncentruje się na wykonywaniu nowych utworów, tworzonych specjalnie na jego zamówienie, a także prezentacji dokonań elektroakustycznej muzyki współczesnej ostatnich 60 lat. Szczególną uwagę poświęca twórcom odważnie poszukującym nowych rozwiązań stylistycznych i warsztatowych, kreujących w swych dziełach różnorodne i oryginalne oblicza elektronicznego medium, a także integrujących działania multimedialne.


10. Międzynarodowy Festiwal / 10th International Festival

Musica Electronica Nova

--------------------------------------------------------------------------------

26–30.05.2021, Wrocław

RYTUAŁY / RITUALS

Andrzej Kosendiak — dyrektor generalny / general director

Pierre Jodlowski — dyrektor artystyczny / artistic director

 

 

ŚRODA / WEDNESDAY

 

26.05.2021, środa, 20.00 / Wednesday, 8 pm

Wrocław, NFM, Sala Czarna / Black Hall

 

Rytuał: Log in / log out – koncert online / Ritual: Log In / Log Out – online concert

Koncert Oddziału Wrocławskiego Związku Kompozytorów Polskich / Concert of the Wrocław Division of Polish Composers Union

Wydarzenie towarzyszące / Accompanying event

 

Joanna Freszel – sopran / soprano

Tomasz Skweres – wiolonczela / cello

Adam Porębski, Sławomir Kupczak, Grzegorz Wierzba, Mateusz Ryczek – elektronika / electronics

Małgorzata Kazińska – reżyseria / direction (LOG IN In statu nascendi)

 

Program / Programme:

Adam Porębski inVisible na sopran, wiolonczelę i elektronikę (2021) / for soprano, cello and electronics**

Sławomir Kupczak Rococo na głos, wiolonczelę i elektronikę (2021) / for voice, cello and electronics**

Grzegorz Wierzba Sirius II na improwizującą wiolonczelę, komputer i taśmę w przestrzeni 4-kanałowej (2021) / for improvised cello, computer and tape in 4-channel space**

Katarzyna Dziewiątkowska 03/04 na sopran, wiolonczelę i elektronikę (2021) / for soprano, cello and electronics**

Małgorzata Kazińska, Mateusz Ryczek LOG IN In statu nascendi na sopran, wiolonczelę, elektronikę i wideo (2021) / for soprano, cello, electronics and video**

 

Czas / Time: 70′

 

Wydawcą utworów Sławomira Kupczaka jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. / Publisher of Sławomir Kupczakʼs works is PWM Edition.

 

Współorganizator: Związek Kompozytorów Polskich / In partnership with: Polish Composers Union

Partner: Polskie Wydawnictwo Muzyczne

 

 

CZWARTEK–NIEDZIELA / THURSDAY–SUNDAY

 

2730.05.2021, czwartekniedziela / Thursday–Sunday

Wrocław, NFM, foyer -3

 

Martwa Natura / Still Life

Instalacja prezentowana w ramach 19. Biennale Sztuki Mediów WRO 2021 REVERSO / Installation presented as a part of 19. Media Art Biennale WRO 2021 REVERSO

Wydarzenie towarzyszące / Accompanying event

 

Krystian Grzywacz Martwa Natura (2019) / Still Life

 

Instalację można oglądać w dniach:

  • 27 maja w godz. 13.00–20.00,
  • 28 maja w godz. 13.00–18.00,
  • 29 maja w godz. 13.00–19.00,
  • 30 maja w godz. 13.00–18.00.

W dniach 27, 29 i 30 maja oglądanie instalacji w ostatniej godzinie jej udostępniania jest możliwe tylko na podstawie biletu na wydarzenie festiwalowe odbywające się w danym dniu (odpowiednio: Rytuał: Głos, Rytuał: Ciało i Rytuał: En face). / On 27, 29 and 30 May, visiting the installation in the last hour of its availability will be possible only for holders of tickets to a festival event taking place on that day (respectively Ritual: Voice, Ritual: Body and Ritual: En Face).

 

Współorganizator: Centrum Sztuki WRO / In partnership with: WRO Art Center

 

 

__________________

 

27–29.05.2021, czwartek–sobota, godz. 13.0016.00 oraz 17.3019.30 (performance jest powtarzany co 30 minut) / Thursday–Saturday, 1–4 pm and 5.30–7.30 pm (the performance is repeated every 30 minutes)

Wrocław, plac Wolności

Rytuał: Intymność / Ritual: Intimacy

Gwen Rouger – performerka / performer

 

Program / Programme:

Gwen Rouger Caravan – performance dla jednego odbiorcy na pianino solo z wykorzystaniem muzyki Charliego Sdrauliga / a solo piano performance with music by Charlie Sdraulig for one single spectator

 

Czas / Time: 20′

 

Performance dla osób powyżej 14. roku życia / Performance for people aged over 14

 

Partnerzy / Partners:

Institut Français

Institut Français de Pologne

 

 

CZWARTEK / THURSDAY

 

27.05.2021, czwartek, godz. 20.00 / Thursday, 8 pm

Wrocław, NFM, Sala Czerwona / Red Hall

 

Rytuał: Głos / Ritual: Voice

Koncert z okazji 20. rocznicy powstania zespołu ElettroVoce / On the 20th anniversary of ElettroVoce

 

ElettroVoce:

Agata Zubel – głos / voice

Cezary Duchnowski – elektronika, fortepian / electronics, piano

 

Program / Programme:

ElettroVoce Widzimisię na fonotyzator semantochłonowy (2020) / for semantic absorbing phonietizer, Widzimisię na werbafon desemantryczny (2020) / for desemantric verbaphone

Alejandro Viñao Borges y el espejo na sopran i komputer (1992) / for soprano and computer

Krzysztof Wołek Cookbook for the Modern Boygirl na głos i elektronikę na żywo (2021) / for voice and live electonics**

Wojciech Błażejczyk Co-Relations na głos i gestofon (2021) / for voice and gesturephone**

Wolfgang Mitterer cells of perspective na sopran i elektronikę (2021) / for soprano and electronics**

ElettroVoce Stories Nowhere from (2014) – fragmenty / excerpts

 

Czas / Time: 75′

 

Zamówienie utworu cells of perspective na sopran i elektronikę Wolfganga Mitterera dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. / The commissioning of cells of perspective for soprano and electronics by Wolfgang Mitterer was subsidized from the Culture Promotion Fund of the Ministry of Culture, National Heritage and Sport as part of the programme ‘Composing Commissions’ realized by the Institute of Music and Dance.

 

Wydawcą utworów Krzysztofa Wołka jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. / Publisher of Krzysztof Wołekʼs works is PWM Edition.

 

Partnerzy / Partners:

Austriackie Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum Warschau

Polskie Wydawnictwo Muzyczne

 

 

PIĄTEK / FRIDAY

 

28.05.2021, piątek, 20.00 / Friday, 8 pm

Wrocław, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego / The Karol Lipiński Academy of Music

 

Carte blanche – koncert online / Carte Blanche – online concert

Koncert Studia Kompozycji Komputerowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu / Concert of the Computer Composition Studio of Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław

Wydarzenie towarzyszące / Accompanying event

 

Robert Kurdybacha – dyrygent, kierownictwo artystyczne, reżyseria, scenografia / conductor, direction, scenography

Sound Factory Orchestra:

Joanna Talarek – altówka / viola

Olgierd Żemojtel – wiolonczela / cello

Aniela Pawłowska – kontrabas / double bass

Renata Raczyło – klarnet basowy / bass clarinet

Mariusz Kuśnierz – saksofon tenorowy / tenor saxophone

Michał Honisz – gitara elektryczna / electric guitar

Dominik Maciążek – akordeon / accordion

Jakub Lechki – perkusja / percussion

Michał Kram – instrumenty perkusyjne / percussive instruments

Piotr Bednarczyk – komputer, realizacja wideo / computer, video

Paweł Lisek – realizacja wideo, reżyseria, scenografia / video, direction, scenography

Studio Kompozycji Komputerowej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu / Computer Composition Studio of Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław

 

Program / Programme:

Magdalena Gorwa on the verge of… na altówkę, akordeon, perkusję i elektronikę (2020) / for viola, accordion, percussion and electronics

Krzysztof Rau Anchor na elektronikę (2019) / for electronics

Paul Preusser (Re)Constructing a Misfit na saksofon tenorowy, gitarę elektryczną, kontrabas, perkusję i elektronikę (2009) / for tenor saxophone, electric guitar, double bass, percussion and electronics

Sławomir Kupczak Anafora V na wiolonczelę i elektronikę (2004) / for cello and electronics

Katarzyna Bem Drone Strike na elektronikę (2019) / for electronics

Piotr Bednarczyk Sentimental Rave na klarnet basowy, altówkę, wiolonczelę, kontrabas, instrumenty perkusyjne, elektronikę, wideo, stroboskop (2019) / for bass clarinet, viola, cello, double bass, percussive instruments, electronics, video, stroboscope

 

Koncert prezentujący prace studentów i absolwentów Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, które powstały w Studiu Kompozycji Komputerowej. / A concert dedicated to works of students and recent graduates of The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław created in the Computer Composition Studio.

 

Czas / Time: 90′

 

Sound Factory Orchestra zrealizowała niniejszy koncert w formule pro bono, w celu wspierania wrocławskich wykonawców i kompozytorów. / The concert of Sound Factory Orchestra is a pro bono event, as the artists wish to suport performers and composers based in Wrocław.

 

Współorganizator: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu / In partnership with: The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław

 

 

SOBOTA / SATURDAY

 

29.05.2021, sobota, godz. 19.00 / Saturday, 7 pm

Wrocław, NFM, Sala Czerwona / Red Hall

 

Rytuał: Ciało / Ritual: Body

Taniec / Dance

 

David Wampach Association Achles:

Kaya Kołodziejczyk, David Wampach – taniec / dance

David Wampach – choreografia / choreography

Rachel Garcia, Laurence Alquier – kostiumy / costumes

Mikko Hynninen – dźwięk / sound

Guillaume Pons – kierownictwo sceny / stage management

Spektakl z udziałem Chiary Gallerani, Johanny Korthals Altes, Enory Rivière, Marka Tompkinsa i Christiana Ubla / with the participation of Chiara Gallerani, Johanna Korthals Altes, Enora Rivière, Mark Tompkins and Christian Ubl

Karen Jouve – kierownictwo produkcji / production

Produkcja / Production: Association Achles

Podziękowania dla / Special thanks to: Dominique Brun, Tamar Shelef

 

Program / Programme:

Sacre na dwóch tancerzy, inspirowane Świętem wiosny Igora Strawińskiego (2011) / Sacre for two dancers, inspired by Igor Stravinsky’s Rite of Spring

 

Czas / Time: 50′

 

Partnerzy / Partners:

Institut Français

Institut Français de Pologne

 

 

__________________

 

29.05.2021, sobota, godz. 20.00 / Saturday, 8 pm

Wrocław, NFM, Sala Główna / Main Hall

 

Rytuał: Maszyny / Ritual: Machines

 

Szymon Bywalec – dyrygent / conductor

Joanna Freszel – sopran / soprano

Pierre Jodlowski – taśma / tape

David Hudry – elektronika / electronics

Michael Beil – elektronika, wideo / electronics, video

Marek Stańczyk, Michał Tatarek – wideo / video

Orkiestra Muzyki Nowej

 

Program / Programme:

David Hudry Rituals – Men & Machines na 11 instrumentów, elektronikę i wideo (2021) / for 11 instruments, electronics and video**

Luigi Nono La fabbrica illuminata na sopran i taśmę (1964) / for solo soprano and tape

Michael Beil exit to enter na sześć instrumentów, elektronikę i wideo realizowane w czasie rzeczywistym (2013) / for six instruments, electronics and real-time video

 

Czas / Time: 65′

 

Zamówienie utworu Rituals – Men & Machines na 11 instrumentów, elektronikę i wideo Davida Hudry’ego dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. / The commissioning of Rituals – Men & Machines for 11 instruments, electronics and video by David Hudry was subsidized from the Culture Promotion Fund of the Ministry of Culture, National Heritage and Sport as part of the programme ‘Composing Commissions’ realized by the Institute of Music and Dance.

 

Partnerzy / Partners:

Institut Français

Institut Français de Pologne

Goethe-Institut w Krakowie

 

 

NIEDZIELA / SUNDAY

 

30.05.2021, niedziela, 18.00 / Sunday, 6 pm

Wrocław, NFM, Sala Czerwona / Red Hall

 

Rytuał: En face / Ritual: En Face

 

Aleksander Wnuk instrumenty perkusyjne / percussion

Pierre Jodlowski – elektronika / electronics

Piotr Peszat multimedia

 

Program / Programme:

Sarah Nemtsov En Face: Solitude na perkusistę solo (2020) / for solo percussionist**

Ivo Malec Triola ou Symphonie pour moi-même: III. Nuda na elektronikę (1978) / for electronics

Nicole Lizée Katana of Choice na poszerzony zestaw perkusyjny solo, elektronikę i wideo (2014, 2016) / for solo extended drum-kit, electronics and video*

Ivo Malec Triola ou Symphonie pour moi-même: I. Turpituda na elektronikę (1978) / for electronics

Piotr Peszat Jennyʼs Soul. Or Dirkʼs? na perkusistę solo, audio playback i wideo (2016, 2020) / for solo percussionist, audio playback and video**

 

Czas / Time: 70′

 

 

__________________

 

30.05.2021, niedziela, godz. 20.00 / Sunday, 8 pm

Wrocław, NFM, Sala Czarna / Black Hall

 

Rytuał: Wojna i wolność / Ritual: War and Freedom

 

NeoQuartet:

Karolina Piątkowska-Nowicka – I skrzypce / 1st violin

Paweł Kapica – II skrzypce / 2nd violin

Michał Markiewicz – altówka / viola

Krzysztof Pawłowski – wiolonczela / cello

 

Laure M. Hiendl – elektronika, wideo / electronics, video

 

Program / Programme:

Laure M. Hiendl String Quartet No. 2 na kwartet smyczkowy, elektronikę i wideo (2021) / for string quartet, electronics and video**

George Crumb Black Angels: Thirteen Images from the Dark Land na elektryczny kwartet smyczkowy (1970) / for electric string quartet

 

Czas / Time: 60′

 

 

Zamówienie utworu String Quartet No. 2 na kwartet smyczkowy, elektronikę i wideo Laureʼa M. Hiendla dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Zamówienia kompozytorskie” realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca. / The commissioning of String Quartet No. 2 for electric string quartet, electronics and video by Laure M. Hiendl was subsidized from the Culture Promotion Fund of the Ministry of Culture, National Heritage and Sport as part of the programme ‘Composing Commissions’ realized by the Institute of Music and Dance.

 

Partnerzy / Partners:

Goethe-Institut w Krakowie

Huta Julia / Julia Crystal Factory

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

* pierwsze polskie wykonanie / Polish premiere

** prawykonanie / world premiere

 

Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w programie. / The Presenter reserves the right to change the programme.

***

materiały prasowe