REKLAMA

"Do słów" - koncert Chóru Polskiego Radia w Krakowie

Ostatnia aktualizacja: 26.09.2022 13:00
2022 to niezwykły rok dla polskiej kultury - mija w nim 200 lat od pierwszego wydania "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza, dzieła uznawanego za manifest rodzimego romantyzmu. Chór Polskiego Radia także postanowił wziąć udział w jubileuszowej rozmowie o polskim romantyzmie i przygotował niezwykły koncert "Do słów", będący muzyczną próbą ukazania szerokiego wachlarza idei wyrażonych w poezji polskich romantyków oraz ich następców.
Plakat wydarzenia
Plakat wydarzeniaFoto: Mat. pras.

Chór Polskiego Radia we współpracy ze znakomitymi kompozytorami muzyki najnowszej wypełnia w ten sposób zauważalną lukę w polskiej kulturze, polegającą na znikomej liczbie muzycznych opracowań tej poetyckiej tradycji na wykonania chóralne.

Zespół zaprezentuje najpiękniejsze kompozycje polskiej twórczości chóralnej: Pieśni kurpiowskie Karola Szymanowskiego – przypomniane w 140 rocznicę urodzin kompozytora (1882-1937) oraz skomponowane w tym samym wieku Pieśni kurpiowskie Romana Maciejewskiego (1910-1998). Pierwszą część koncertu dopełnią dzieła sakralne Krzysztofa Pendereckiego.

W drugiej części koncertu usłyszymy kompozycje czterech polskich kompozytorów zaproszonych do udziału w tym projekcie: Joanny Wnuk-Nazarowej, Pawła Łukaszewskiego, Piotra Tabakiernika oraz Szymona Godziemby-Trytka, którzy mierzą się z "Sonetami krymskimi" Adama Mickiewicza, poezją Cypriana Kamila Norwida i twórczością Zygmunta Krasińskiego. Dopełnia je kompozycja Joanny Wnuk-Nazarowej do poezji Bolesława Leśmiana, która pojawia się w tym zestawieniu nieprzypadkowo. Wszakże formacja kulturowa Młodej Polski, której przedstawicielem był Leśmian manifestowała konieczność zwrotu ku romantycznej tradycji, a przede wszystkim ku twórczości Adama Mickiewicza. Nie bez powodu Leśmian w szczególny sposób umiłował sobie tradycję ballady ("Dusiołek", "Dziewczyna"), z właściwym jej repertuarem bohaterów fantastycznych, przedstawianych w aurze tajemnicy, na pograniczu jawy i snu.


Program:
Szymon Godziemba-Trytek, Sonety krymskie
Piotr Tabakiernik, niebieska linia
Joanna Wnuk-Nazarowa, Dziewczyna na 12 głosów i obój do słów B. Leśmiana
****
Karol Szymanowski, Pieśni kurpiowskie
Roman Maciejewski, Pieśni kurpiowskie
Krzysztof Penderecki, O Gloriosa Virginum
Krzysztof Penderecki, Missa brevis

Wykonawcy:
Karolina Stalmachowska – obój
Krzysztof Barczewski – krotale
Chór Polskiego Radia
Maria Piotrowska-Bogalecka – dyrygent


Koncert Chóru Polskiego Radia został zrealizowany przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca oraz Fundację Chór Polskiego Radia-Kraków ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego