Section05

Światy Gustawa Herlinga-Grudzińskiego

Section07
O audycji

20 maja br. przypada setna urodzin autora "Innego świata' - wybitnego pisarza, eseisty, krytyka literackiego, dziennikarza, żołnierza i więźnia obozów koncentracyjnych Gułagu. W nawiązaniu do tej rocznicy Sejm RP ustanowił rok 2019 Rokiem Gustawa Herlinga-Grudzińskiego. Z tej okazji radiowa Dwójka zaplanowała cykl poświęconych mu audycji.

W comiesięcznym cyklu prezentowane będą różne obszary ważne z punktu widzenia biografii i twórczości autora "Dziennika pisanego nocą". Będzie to zarówno "nieludzka ziemia", jak za Józefem Czapskim nazywany jest Gułag, ale także Neapol, który Herling-Grudziński wybrał po wojnie jako miejsce życia i pracy, działalność w Radiu Wolna Europa, czy paryskiej "Kulturze".

Z najznakomitszymi badaczami jego twórczości – m.in. profesorem Włodzimierzem Boleckim, profesorem Zdzisławem Kudelskim, doktor Ireną Furnal – dziennikarze Redakcji Literackiej Programu 2 będą dociekać charakteru jego postawy antytotalitarnej, pasji do sztuki i filozofii, relacji z polskim środowiskiem emigracyjnym i intelektualistami w kraju.