Section05

Dźwięki na 95 obrotów

Section06
Section07
O audycji

Polskie Radio ma już 95 lat! Z okazji tego pięknego jubileuszu w Dwójkowym cyklu co piątek będziemy Państwu przypominać najcenniejsze skarby z naszego radiowego archiwum.

Choć to prawie niemożliwe, w audycji "Dźwięki na 95 obrotów" postaramy się zaprezentować ogromne bogactwo naszych muzycznych zbiorów – wielki dorobek gromadzony przez dekady i całe pokolenia utalentowanych muzyków i radiowców.

Będziemy Państwu przypominać historię dźwięku zatrzymanego w czasie. Sięgać do najstarszych muzycznych archiwaliów i nagrań, odkrywając wraz z Państwem fascynujące dzieje polskiego życia muzycznego ostatniego stulecia, utrwalone przez mikrofony Polskiego Radia.

Ukażemy dorobek radiowych zespołów – począwszy od Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia utworzonej w 1935 roku i reaktywowanej przez Grzegorza Fitelberga, niestrudzenie promującego muzykę polską. Przypomnimy nagrania Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, znanej jako Polska Orkiestra Radiowa, dziś – Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Posłuchamy Orkiestry Polskiego Radia "Amadeus" i Chóru Polskiego Radia. Będziemy prezentować najwybitniejszych artystów i najciekawsze osobowości Polskiego Radia, solistów, kompozytorów i dyrygentów, którzy swoją sztuką tworzyli historię wykonawstwa oraz przyczyniali się do powstawania nowych dziel i rozwoju nowych zjawisk w muzyce. W roku kolejnego, 18. już Konkursu Chopinowskiego, będziemy przypominać pamiętne wykonania konkursowe oraz laureatów nagrody Polskiego Radia za najlepsze wykonania mazurków.

A że radiowy eter rozbrzmiewa wieloma barwnymi dźwiękami, znajdzie się w nim miejsce także na orkiestry taneczne, zespoły jazzowe i folkowe.