Gala 8. edycji Konkursu "Solidarna Szkoła"!

Ostatnia aktualizacja: 04.12.2019 14:00
Fundacja Świętego Mikołaja już po raz ósmy nagrodzi zaangażowane społecznie szkoły z całej Polski podczas Gali "Solidarna Szkoła". Dodatkowo stypendyści i nauczyciele z 12 szkół – zwycięzców konkursu, zostali zaproszeni do Pałacu Prezydenckiego na specjalne spotkanie z Pierwszą Damą RP Agatą Kornhauser-Dudą.
Fundacja Świętego Mikołaja już po raz ósmy nagrodzi zaangażowane społecznie szkoły z całej Polski
Fundacja Świętego Mikołaja już po raz ósmy nagrodzi zaangażowane społecznie szkoły z całej Polski Foto: mat. prasowe

Podczas uroczystej gali finałowej konkursu "Solidarna Szkoła" zostaną nagrodzone te placówki, które zgromadziły najwięcej środków na stypendia. To szkoły wykazujące się wyjątkową aktywnością w organizacji zbiórek i pozyskiwaniu środków, które Fundacja wspiera poprzez dopłaty.

Uroczysta Gala odbędzie się w Pałacu w Wilanowie (Biała Sala) o godz. 13:30. W programie oprócz nagrodzenia zwycięzców, występ Chóru Promyki Słoneczne. Na miejscu będzie znajdowało się również stanowisko informacyjne eTwinning (FRSE) oraz przewidziany jest poczęstunek. Galę poprowadzi Marta Januszewska, dziennikarka Polskiego Radia. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Małżonka Prezydenta RP – Agata Kornhauser-Duda.

Do tegorocznej edycji konkursu "Solidarna Szkoła" zakwalifikowało się 68 placówek z ponad 300 , które biorą udział w programie "Stypendia św. Mikołaja". Dzięki wysiłkowi społeczności szkolnych i wsparciu przekazanym przez Fundację Świętego Mikołaja w roku szkolnym 2019/2020 udało się przyznać stypendia 201 potrzebującym uczniom na sumaryczną kwotę 420 350 zł.

Pomagać mądrze

W tym roku Fundacja przeprowadziła badanie "Równy dostęp do edukacji wśród dzieci i młodzieży. Teoria i praktyka" na próbie 500 niezamożnych rodziców dzieci w wieku szkolnym z całej Polski, z którego wynika, że rodzic, nawet niezamożny dokłada wszelkich starań, aby pomóc dzieciom w rozwoju. Wydatki edukacyjne stanowią istotną pozycję w budżecie, nawet uboższych rodziców. Jednak nie zawsze możliwości finansowe są wystarczające. Średnio według oceny rodziców brakuje obecnie na jedno dziecko miesięcznie 242 zł, aby umożliwić dzieciom rozwój talentów i pasji.

"Stypendia Św. Mikołaja" mają ogromny sens

Łączne koszty potrzeb związanych z edukacją dziecka w roku szkolnym wynoszą średnio 5033,43 zł., a średnia, szacowana suma,o jaką należałoby według rodziców zwiększyć fundusz edukacyjny to 2908,70 zł. Potrzeby edukacyjne jednego dziecka w skali miesiąca to 419,5 zł, potrzeby edukacyjne dwójki dzieci to 839 zł., postulowane przez respondentów zwiększenie budżetu edukacyjnego wynosi 242 zł – komentuje wyniki badania Antonina Grządkowska, koordynator Stypendiów św. Mikołaja i Akademia Liderów Fundacji Świętego Mikołaja.

Respondenci pytani o ewentualny sposób wykorzystania dodatkowych środków na potrzeby edukacyjne dzieci wskazali w pierwszej kolejności: naukę języków obcych, następnie rozwój indywidualnego talentu oraz pozaszkolne wyjazdy wspierające rozwój dziecka. Aż 52 proc. ankietowanych uważa, że szanse edukacyjne dzieci zależą od dochodów rodziców, a 46 proc., że potrzeby edukacyjne stanowią podstawową pozycję budżetu domowego.

Program Stypendia św. Mikołaja działa od 2010 roku i wspiera zdolne, zaangażowane społecznie dzieci i młodzież z niezamożnych rodzin. Stypendia przyznawane są także uczestnikom Akademii Liderów Fundacji Świętego Mikołaja, którzy działają na rzecz swoich społeczności lokalnych. Stypendia wypłacane są w comiesięcznych transzach, przez 10 miesięcy roku szkolnego (od września do czerwca). W tym roku szkolnym fundacja wypłaci 201 rocznych stypendiów, wpierając w ten sposób potrzebujące dzieci i młodzież w całej Polsce.

Partnerzy wydarzenia: Muzeum Pałac w Wilanowie, Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Promark Light, Marion,

Patronat medialny: Trójka, TVP Info, magazyn Dyrektor Szkoły


(mat. prasowe)


Zobacz więcej na temat: Trójka