Section05

Klub Trójki

Następny odcinek audycji dnia 26.04.2018 o godzinie 21:07 Zobacz w ramówce
Section07
O audycji

Klub Trójki jest audycją publicystyczną z telefonicznym udziałem słuchaczy.

Dotyczy problemów współczesnego człowieka i dylematów, które stawia przed nami komplikujący się coraz bardziej świat.

Zapraszamy do kontaktowania się telefonicznie: 22 333 33 33 oraz mailowo: klub@polskieradio.pl.

Prowadzący