Section05

Klub Trójki

Section07
O audycji

Klub Trójki jest audycją publicystyczną z telefonicznym udziałem słuchaczy.

Dotyczy problemów współczesnego człowieka i dylematów, które stawia przed nami komplikujący się coraz bardziej świat.

Zapraszamy do kontaktowania się telefonicznie: 22 333 33 33 oraz mailowo: klub@polskieradio.pl.