Polskie Radio
Section05
Audycja Jacka Kaczmarskiego (RWE 1982-84)