Polskie Radio
Section05
Audycja dla komunistów (cykl RWE 1953-59)