Polskie Radio
Section05
Dyskusja okrągłego stołu (z archiwum RWE 1966-83)