Polskie Radio
Section05
Dzieje polskch sił zbrojnych na Zachodzie (cykl RWE 1969-73)