Ludzie Polskiego Radia
Section06

Marek Zwyrzykowski

Prowadzący

Z wykształcenia muzykolog, związany z Polskim Radiem od 1978 roku, od marca 2004 roku odpowiada za działalność Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.

Uprawia wszystkie gatunki dziennikarstwa radiowego, a ze szczególnym upodobaniem prowadzi transmisje koncertów z Filharmonii Narodowej w Warszawie, Studia Koncertowego Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, oraz z sal i kościołów w różnych miastach Polski. W elektronicznym wydaniu Nokturnu, czyli audycji „Hortus musicus – hortus electronics” (nadawanej od czerwca 1990 roku) prezentuje utwory ze wszystkich ważnych centrów światowych, ze szczególnym uwzględnieniem dorobku Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia.

Section07
Napisz do mnie

..