Polskie Radio
Section05
Rozmaitości kulturalne czyli kronika częściowo towarzyska (cykl RWE 1991-92)