Polskie Radio
Section05
Specjalny program świąteczny (z archiwum RWE)