Polskie Radio
Section05
Świat muzyki filmu i teatru (audycja Jana Tyszkiewicza | RWE 1981)