Polskie Radio
Section05
Tu mówi Józef Światło (audycja Witolda Pronobisa | RWE 1993)