Polskie Radio
Section05
Archiwum Wschodnie (audycja Grzegorza Sołtysiaka | RWE 1993-94)