Polskie Radio
Section05
Program specjalny (z archiwum RWE 1952-1996)