Section05

Folk Off

Section13
Section16
O audycji

Muzyka bez granic

Pantha Rei, dowodzili starożytni. Wszystko płynie. Zmiana jest naturalną częścią życia. Każda minuta przynosi lawinę bodźców, informacji. Jesteśmy świadkami zmiany świata w skali totalnej. Muzyka jest odbiciem tych metamorfoz. Echem przeobrażeń zaklętych w wieczności. Muzyka korzenna jest pokoleniowym doświadczaniem tego procesu. Opisem pieśnią i dźwiękiem cyklu narodzin życia i śmierci. Głosem natury. Zakorzenieniem. Eter unosi ją bezgranicznie. Ponieważ muzyka jest sztuką interplanetarną, znaną każdej społeczności i plemieniu. I może być sferą spotkania, poznania i dialogu.

W "Folk Offie" właśnie to jest ideą nadrzędną. Posłuchaj. Przekonaj się. Daj się zaprosić w tę magiczną podróż. W 120 minut na koniec świata i jeszcze dalej!

Section17
Section49