Section1
W Czwórce zagrała Dominika Plonka
Wszystkie Dominika Plonka w Czwórce Foto: Bartosz Bajerski