Section1
R.U.T.A. w "Ministerstwie Dźwięku"
Wszystkie Foto: fot. Bartosz Bajerski