Section1
"Czytasz, słuchasz… Czwórka" na Polu Mokotowskim w Warszawie
Wszystkie Foto: Radosław Zasadziński