Nowe Technologie

Fujitsu integratorem

Ostatnia aktualizacja: 16.08.2013 06:19
Firma Fujitsu zaprezentowała globalną strategię i udoskonaliła każdy aspekt swojej kompleksowej oferty usług i rozwiązań w chmurze. Ponadto firma przedstawiła koncepcję Cloud Integration (integracja przetwarzania w chmurze) oraz wprowadziła nowe oferty i ujednoliciła nazewnictwo.
Fujitsu integratorem

 

Większość szefów firm zgadza się ze stwierdzeniem, że przetwarzanie w chmurze pomaga rozwiązać wiele problemów. Uważa się je również za siłę napędową transformacji biznesowej, zwłaszcza w erze ogromnej popularności mediów społecznościowych, urządzeń mobilnych i wielkich zbiorów danych. Niemniej jednak niezależne, międzynarodowe badanie przeprowadzone na zlecenie Fujitsu wykazało, że 59% osób odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w firmach uważa podejmowanie decyzji o przejściu ich firmy na przetwarzanie w chmurze za trudną i złożoną kwestię, głównie z uwagi na takie czynniki jak kultura i struktura organizacyjna, położenie geograficzne, infrastruktura czy procesy.

W kwestii samego wdrażania przetwarzania w chmurze większość respondentów nie jest zainteresowana podejściem „zrób to sam”. Zamiast tego oczekują, że będą mogli skorzystać z zasobów i specjalistycznej wiedzy zaufanego partnera. Jak wynika z badania, 78% respondentów oczekuje od dostawcy, że weźmie na siebie odpowiedzialność za całość lub część wdrożenia przetwarzania w chmurze, a 74% wybrałoby dostawcę z doświadczeniem w dziedzinach sprzętu i oprogramowania, integracji, doradztwa i usług zarządzanych.

Fujitsu ma świadomość, że przetwarzanie w chmurze to model złożony. Nie ma jednego rozwiązania dobrego dla wszystkich. Dlatego też inicjatywa FUJITSU Cloud Initiative oferuje szefom firm i działów informatycznych swobodę wyboru oraz usługi integracji, których ci oczekują. Nowa koncepcja Cloud Integration łączy doświadczenie w zakresie doradztwa oraz usług zarządzanych, co pozwala klientom wybrać odpowiednią dla siebie opcję wdrożenia przetwarzania w chmurze. Dzięki temu można zintegrować wiele środowisk przetwarzania w chmurze z systemami używanymi dotychczas, zapewniając tym samym bezproblemową dalszą obsługę swoich klientów i użytkowników.

Nowa inicjatywa pozwoli Fujitsu wspierać swoich klientów na każdym etapie wdrożenia przetwarzania w chmurze dzięki najszerszej w branży ofercie, obejmującej usługi infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS), a także usługi integracji przetwarzania w chmurze (Cloud Integration Services). Dzięki bogatemu doświadczeniu we wdrażaniu innowacyjnych i funkcjonalnych rozwiązań teleinformatycznych firma Fujitsu mogła ujednolicić i rozszerzyć swoją globalną ofertę usług przetwarzania w chmurze o usługi opracowane i sprawdzone w różnych regionach na całym świecie.

  • FUJITSU Cloud IaaS Trusted Public S5 (poprzednia nazwa: Fujitsu Global Cloud Platform) jest dostępna na całym świecie. Dodatkowe zasoby zostały udostępnione na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, a nowa usługa dedykowana zostanie wprowadzona do końca 2013 r.
  • FUJITSU Cloud IaaS Private Hosted (poprzednia nazwa: Local Cloud Platform) została udostępniona w kilku nowych regionach na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, zaś nowa funkcjonalność jest planowana na rok finansowy 2013.
  • FUJITSU Cloud PaaS RunMyProcess została wprowadzona na rynek w kwietniu 2013 r. wraz z przejęciem firmy RunMyProcess, zaś dostępność na całym świecie jest planowana na nadchodzący rok finansowy.
  • FUJITSU Cloud ITMaas jest już dostępna na całym świecie. Bazuje na jedynym na świecie ujednoliconym podejściu do zarządzania informatyką jako do usługi (IT Management as a Service) — we współpracy z firmą CA i w oparciu o rozwiązanie Nimsoft.
  • FUJITSU Cloud BaaS została wprowadzona w grudniu 2012 r. i jest aktualnie udostępniana na całym świecie. Obejmuje usługi tworzenia kopii zapasowych dla środowisk tradycyjnych oraz środowisk przetwarzania w chmurze — we współpracy z firmą EVault.
  • FUJITSU Cloud End User Protect zostanie wprowadzona w drugiej połowie tego miesiąca. Obejmuje usługi bezpieczeństwa w modelu przetwarzania w chmurze — we współpracy z firmą Symantec.
  • FUJITSU Managed Infrastructure Service Managed Mobile jest dostępna od 2009 r., a w tym roku finansowym zostanie wprowadzona jej nowa wersja oparta na rozwiązaniu Citrix XenMobile, z istotnymi, nowymi funkcjami.
  • FUJITSU Cloud Multi-cloud Environment Integrated Operations Service uzupełni istniejącą ofertę zarządzanych usług przetwarzania w chmurze. Jej dostępność na kluczowych rynkach jest planowana na drugą połowę tego roku finansowego.autor: Jan Petersen