Polskie Radio

Europejski Magazyn Plus

Ostatnia aktualizacja: 23.05.2015 23:12
Import metali do UE pod kontrolą. Urlopy macierzyńskie w UE. Jakość kąpielisk w UE. Geoportal dla Śląska. Pomoc UE przy rewitalizacji willi Żabińskich.
Audio

1/ Parlament Europejski zaostrzył propozycję Komisji Europejskiej, opowiadając się za tym, by wszystkie firmy w Unii Europejskiej importujące, przetwarzające i wykorzystujące cenne metale były obowiązkowo poddawane kontroli. UE jest znaczącym importerem tych metali. Chodzi o to, by nie przyczyniać się do powstawania zbrojnych konfliktów i łamania praw człowieka. Fel. Michała Strzałkowskiego. „Euranet Plus News Agency”.

2/ Parlament Europejski wezwał państwa unijne do odblokowania prac nad dyrektywą w sprawie wydłużenia urlopu macierzyńskiego. Komisja Europejska od wielu lat proponuje wydłużenie minimalnego płatnego urlopu macierzyńskiego w UE z 14 do 18 tygodni, jednak bez powodzenia. Kraje członkowskie są w tej sprawie podzielone. Istnieje ryzyko, że dyrektywa ta nigdy nie wejdzie w życie. Fel. Agaty Kasprolewicz. „Euranet Plus News Agency”.

3/ Ponad 95 proc. kąpielisk w Unii Europejskiej spełnia minimalne wymagania dotyczące jakości wody - wynika z opublikowanego unijnego raportu. Tak jak w poprzednich latach w rankingu prowadzą Cypr, Luksemburg i Malta. W swoim corocznym sprawozdaniu Europejska Agencja Środowiska wysoko oceniła jakość wody europejskich kąpielisk, rzek i jezior. W ubiegłym roku w 83,3 proc. kąpielisk w UE jakość wody uznano za doskonałą. Jedynie w 1,9 proc. kąpielisk w UE jakość wody była niedostateczna. W Polsce przebadano 201 kąpielisk, w 112 jakość wody uznano za doskonałą. Dwa kąpieliska: Ustka wschodnia i jezioro Rusałka w Poznaniu miały wodę słabej jakości. Fel. Adrian Bąk. „Euranet Plus News Agency”.

4/ Naukowcy z Uniwersytetu Wrocławskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska we Wrocławiu od 2 lat tworzą geoportal  LIFE-APIS/PL , który będzie dostarczał informacji na temat zagrożeń związanych z przekroczeniem  norm zanieczyszczenia powietrza oraz ostrzegał przed niekorzystnymi warunkami biometeorologicznymi dla obszaru Dolnego Śląska. Projekt zakłada, że z geoportalu będą korzystać indywidualni odbiorcy, jak również władze samorządowe. Unia Europejska wsparła tę inicjatywę sumą 1 mln euro. Portal zostanie uruchomiony w połowie przyszłego roku. Autor: Katarzyna Kobylecka.

5/ „Willa pod zwariowaną gwiazdą” to projekt rewitalizacji willi Żabińskich, realizowany w ramach projektu współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu VI „wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”. Zrewitalizowany za pieniądze unijne obiekt został wpisany jako strategiczny element trasy turystycznej po warszawskiej Pradze. Autor: Artur Wolski.

Zobacz więcej na temat: Euranet Plus
Ten artykuł nie ma jeszcze komentarzy, możesz być pierwszy!
aby dodać komentarz
brak