Polskie Radio

Polityka prywatności aplikacji mobilnych

Ostatnia aktualizacja: 08.08.2018 12:05

1. Niniejszy dokument opisuje Politykę Prywatności  aplikacji mobilnych Polskiego Radia (dalej „Polityka Prywatności"): Polskie Radio, Player Polskie Radio, Jedynka Polskie Radio, Trójka Polskie Radio, Czwórka Polskie Radio, Polskie Radio Kierowców.

2. Aplikacje Polskiego Radia S.A. (dalej "Aplikacje”),  są instalowane na urządzeniach mobilnych, w szczególności na telefonach komórkowych i tabletach i po uprzednim pobraniu Aplikacji przez użytkownika za pośrednictwem sklepu Play (Android), sklepu Itunes (iOS), sklepu Microsoft (Windows Phone).

3. Korzystanie z Aplikacji wymaga posiadania urządzenia mobilnego z systemem iOS,  Android lub Windows Phone oraz połączenia z Internetem w postaci włączonego pakietu transmisji danych lub włączonego połączenia wi-fi.

4.  Korzystanie z Aplikacji nie wymaga podania jakichkolwiek danych osobowych. Aplikacje nie przechowują żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego użytkownika Aplikacji.

5. W przypadku braku akceptacji na zasady Polityki Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji lub ją odinstalować. Trwałe usunięcie Aplikacji z urządzenia mobilnego jest równoznaczne z zakończeniem korzystania z Aplikacji.

6. Polityka Prywatności ma jedynie charakter uzupełniający w stosunku do polityki prywatności Google Play Store, Apple Appstore i Microsoft Store. Polskie Radio S.A. nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za politykę prywatności realizowaną przez podmioty zarządzające aplikacjami Google Play store, Apple Appstore i Microsoft Store oraz przestrzeganie przez nie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88), ustawy z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U.2018.1000) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017.1219) w ramach Google Play store , Apple Appstore oraz Microsoft Store.

7. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt na: mobile@polskieradio.pl