Section1
Trójka w obrazach wielkich mistrzów. Tak powstawało zdjęcie "Dwie Fridy"
Wszystkie Anna Gacek Foto: Andrzej Bołdaniuk