W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 13.09.2019

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Elżbieta Gaertner - Irena Jabłońska

Danuta Stenka - Jola Jabłońska

Cezary Kwieciński - Adam Jabłoński

Krzysztof Szczepaniak - Mateusz Jabłoński

Monika Lecińska - Marysia Boczkowska