W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 14.11.2019

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Lucyna Malec - Danusia Lisiecka

Joanna Jeżewska - Aldona Stawska

Sebastian Świerszcz - Hieronim Leśniak

Piotr Bajor - Ksiądz Piotrowski

Paweł Nowisz - Wacław Zdrojowy