W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 20.12.2019

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Marek Ławrynowicz, Wojciech Chmielewski

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Elżbieta Gaertner - Irena Jabłońska

Cezary Kwieciński - Adam Jabłoński

Anna Malarz - Paulina Sieczych

Rafał Zawierucha - Karol Sieczych

Leon Pontek - Jasio Sieczych

Lucyna Malec - Danusia Lisiecka