W Jezioranach

polskieradio.pl
Jolanta.Wyszynska@polskieradio.pl Wyszyńska 27.12.2019

Zapraszamy na spotkanie z bohaterami powieści radiowej "W Jezioranach".

Autor:

Katarzyna Ciesielska - Ławrynowicz

Reżyser:

Jan Warenycia

Realizator:

Maria Olszewska


Obsada

Joanna Kasperska - Barbara Boczkowska

Teresa Lipowska - Stanisława Dobrowolska

Monika Lecińska - Marysia Boczkowska

Marcin Pawłowski - Stasiek Jabłoński

Ryszard Jabłoński - Franuk Potapczuk