Section1
17 września - agresja sowiecka
Wszystkie Podpisanie układu "o granicach i przyjaźni" między Sowietami a III Rzeszą, 28.09.1939 Foto: Bundesarchiv/Wikimedia Commons