Section01 - menu
Section08 - artykułowa

Wiaczesław Mołotow – prawa ręka Stalina

Polskie Radio
Bożena Sarnowska 30.07.2014
Odlot ministra spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa z Warszawy po zakończeniu obrad konferencji ministrów spraw zagranicznych państw socjalistycznych. Warszawa, 1.09.1948. Fot. PAPCAFBaranowski
Odlot ministra spraw zagranicznych ZSRR Wiaczesława Mołotowa z Warszawy po zakończeniu obrad konferencji ministrów spraw zagranicznych państw socjalistycznych. Warszawa, 1.09.1948. Fot. PAP/CAF/Baranowski

- Wystarczyło błyskawiczne uderzenie na Polskę, najpierw ze strony niemieckiej, a potem Armii Czerwonej, aby nic nie zostało z tego poczwarnego bękarta traktatu wersalskiego - mówił Wiaczesław Mołotow podczas obrad Rady Najwyższej ZSRR, 31 października 1939 roku.

Wiaczesław Mołotow - sowiecki polityk, uczestnik rewolucji październikowej, współpracownik Włodzimierza Lenina, a potem Józefa Stalina. Do partii bolszewickiej wstąpił w 1906 roku. W 1930 został przewodniczącym Rady Komisarzy Ludowych. W maju 1939 roku objął funkcję komisarza spraw zagranicznych. Mołotow był postacią złowieszczą, na swoim koncie miał wiele zbrodni. W latach 1937-1938 realizował wielką czystkę w wojsku i partii komunistycznej.

Archiwalne dźwięki o Wiaczesławie Mołotowie w serwisie - Radia Wolności >>>

Wiaczesław Mołotow stał się złowrogą postacią zwłaszcza dla Polski. To jego podpis znalazł się na dokumencie znanym jako pakt Ribbentrop-Mołotow (23 sierpień 1939). Podpisany wówczas pakt o nieagresji oraz tajny protokół dodatkowy były bezpośrednią przyczyną ataku na Polskę. Podpisanie dokumentu miało wpływ na decyzję o rozpoczęciu II wojny światowej. Dzięki temu porozumieniu Hitler mógł przystąpić do wojny, nie bojąc się oskarżeń, że jest jedynym agresorem w Europie.

Kandydat na następcę Stalina

Stalin nagradzał Mołotowa hojnie, jego nazwisko na wszystkich oficjalnych dokumentach kazał pisać tuż pod swoim. Zawsze trzymał go u swego boku na trybunie mauzoleum. Obsypywał go orderami, a w 50. rocznicę urodzin kazał przemianować miasto Perm na Mołotow.

Mołotow towarzyszył Stalinowi podczas konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie. Zawsze podejrzliwy i nieustępliwy, najczęściej odpowiadał "nie”. To właśnie on wysyłał depesze gratulacyjne do Hitlera, z radością przyjmująć fakt zdobycia Warszawy i wkroczenia wojsk niemieckich do Norwegii, Belgii, Danii, Holandii i Luksemburga.

Odsunięcie od władzy

W 1948 roku Stalin kazał aresztować jego żonę - Polinę Żemczużynę, pełniącą funkcję komisarza przemysłu rybnego. W konsekwencji Mołotow został zmuszony do ustąpienia ze stanowiska ministra spraw zagranicznych i popadł w niełaskę.

W 1957 roku podjął nieudaną próbę obalenia Nikity Chruszczowa. W rezultacie został wysłany do Mongolii, aby objąć tam stanowisko ambasadora. W 1961 roku usunięto go z partii.

W 1962 roku Wiaczesław Mołotow przeszedł na emeryturę, zwalniając ostatnie z zajmowanych stanowisk - przedstawiciela Związku Radzieckiego w Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Członkostwo w partii przywrócił mu w 1984 roku Konstantin Czernienko. Mołotow zmarł 8 listopada 1986 w Moskwie.