Łupaszka

Mówi reżyser

22.04.2016 10:00
Arkadiusz Gołębiewski: Film jest oparty na świadectwach osób, które znały majora "Łupaszkę". Zbierałem je przez lata jako niezależny dokumentalista.
Mówi reżyser