Kultura pomaga

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach

Ostatnia aktualizacja: 13.05.2016 14:34
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży w Broniszewicach – wsi w gminie Czermin, położonej 7 km na północ od Pleszewa - opiekuje się kilkudziesięcioma niepełnosprawnymi chłopcami. Większość z nich będzie przebywać w ośrodku do końca życia.
DPS  Broniszewice
DPS BroniszewiceFoto: Paweł Siwek

Dom mieści się w XIX-wiecznym pałacu, który jest w złym stanie technicznym. Wszelkie remonty wiążą się z dużymi utrudnieniami i kosztami, ale ale i tak niemożliwe jest jego kompleksowe przystosowanie do potrzeb podopiecznych. Prowadzące placówkę Siostry Dominikanki zbierają więc pieniądze na nowy budynek mieszkalny, który będzie spełniał standardy bezpieczeństwa i zapewni niepełnosprawnym intelektualnie i fizycznie chłopcom odpowiednie warunki do życia i terapii.  

Historia Domu 

Zakład wychowawczy dla chłopców Siostry Dominikanki prowadziły w Broniszewicach od 1926 roku. Zorganizowały tam sierociniec - głównie dla dzieci, które utraciły rodziców podczas I wojny światowej.  

W latach 1939 – 1945 budynek wraz z majątkiem przejął okupant. Wojna spowodowała rozproszenie się dzieci i sióstr. Po zakończeniu działań wojennych w1945 r. Siostry zaczęły wracać do Broniszewic i powoli organizować życie w domu który był bardzo zdewastowany i ograbiony. Początki były więc bardzo skromne ale od początku Siostry podjęły pracę opiekuńczo – wychowawczą. Przybywające dzieci były bardzo zaniedbane i często chore. 

Sierociniec przeznaczony był dla sierot i półsierot w wieku od 3 do 18 lat. Na początku lat 50-tych władze państwowe przejęły majątek na Skarb Państwa. Ze względu na potrzeby prowadzonej placówki opiekuńczo – wychowawczej, Siostry dzierżawiły ziemie od 1950 – 1979 roku, prowadząc jednocześnie starania o odzyskanie przynajmniej części zagarniętych gruntów. 

Na mocy umowy użyczenia zawartej 1 stycznia 1959 roku między Zgromadzeniem, a Zrzeszeniem Katolików „Caritas”  Dom Dziecka  „Caritas” w Broniszewicach został przekształcony w Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci. Zrzeszenie całkowicie finansowało funkcjonowanie zakładu w Broniszewicach, zatrudnione  tam Siostry  Zakonne i  personel  świecki aż do 1990 r. 

Następnie nadzór nad placówką pełniło Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej oraz Wojewoda Kaliski. 

W połowie lat dziewięćdziesiątych odbył się kapitalny remont pałacu, którego stan zaczynał zagrażać bezpieczeństwu wychowanków i pracowników oraz mieszkających tam Sióstr. Z kolei budynek gospodarczy przekształcono na cele rehabilitacyjne.  

Pod koniec 2006 roku, po osiągnięciu wymaganych standardów Zgromadzenie Sióstr św. Dominika uzyskało zezwolenie wojewody na prowadzenie Domu Pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, z liczbą miejsc rzeczywistych 56. 

Więcej o historii Domu można znaleźć na stronie: http://broniszewice.dominikanki.pl