Section1
Z rodzinnego archiwum Adama Borysa
Wszystkie Wielka Brytania, Adam Borys stoi 9 od lewej. Foto: archiwum rodzinne