German Death Camps

Heinrich Himmler – architekt zagłady

Ostatnia aktualizacja: 17.08.2017 12:00
Heinrich Himmler, Dachau, 8.05.1936
Heinrich Himmler, Dachau, 8.05.1936Foto: Bundesarchiv/CC BY-SA 3.0 de

1900-1945. Jeden z głównych przywódców nazistowskich Niemiec, Reichsführer SS, Komisarz Rzeszy ds. Umacniania Niemieckości, szef ministerstwa spraw wewnętrznych. Twórca aparatu terroru SS, który brutalnie zwalczał opór wobec niemieckiej okupacji w podbitych krajach Europy. Zbrodniarz odpowiedzialny za śmierć milionów ludzi.

Na mocy jego zarządzenia w 1933 roku powstał "wzorcowy" obóz koncentracyjny w Dachau, w którym więziono wrogów Hitlera i jego reżimu. "Gdyby Hitler rozkazał mi zastrzelić moją matkę, uczyniłbym to i byłbym dumny z jego zaufania" - mówił.

W październiku 1939 roku rozpoczął realizowanie zadania przymusowej deportacji Polaków i Żydów z polskich terenów, które zostały wcielone do Rzeszy. Wiosną 1940 roku wydał rozkaz utworzenia obozu Auschwitz, rok później nakazał zbudowanie w nim komór gazowych. W grudniu 1941 roku wydał Reinhardowi Heydrichowi polecenie "opracowania najefektywniejszej i możliwie najszybszej metody likwidacji społeczności żydowskiej w Europie".

W czerwcu 1943 roku rozkazał likwidację wszystkich gett żydowskich na obszarze okupowanej Polski. Pod koniec wojny starał się ukryć Holocaust, zlecając demontaż i równając z ziemią główne obozy zagłady. Ze strachu przed karą zabił się, zażywając truciznę.