Wolne Związki Zawodowe

Maryla Płońska

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2018 10:00
Płońska
Maryla Płońska
Maryla PłońskaFoto: Zdzisław A. Fic/Europejskie Centrum Solidarności

Urodziła się 19 sierpnia 1957 roku w Gdańsku. W 1978 roku skończyła Technikum Mechaniczno-Elektryczne w Gdańsku i rozpoczęła studia na Wydziale Chemii Politechniki Gdańskiej.

Od końca lat 70. działała w Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, a od 1978 roku w Wolnych Związkach Zawodowych Wybrzeża. Była jednym z założycieli wydawanego w drugim obiegu pisma "Robotnik Wybrzeża". W 1979 roku współorganizowała, nielegalne wówczas, obchody rocznicy masakry robotników w Grudniu’70 w Gdańsku. To ona przemawiała do zgromadzonych tam ludzi.

W latach 1978–1982 była rozpracowywana operacyjnie przez gdańską Służbę Bezpieczeństwa w ramach spraw o kryptonimie "Godot" i "Maszynistka".

W lipcu 1980 roku razem z Bogdanem Borusewiczem, Janem Karandziejem, Joanną i Andrzejem Gwiazdami, Aliną Pieńkowską i Lechem Wałęsą, przygotowywała odezwę wzywającą stoczniowców do obrony zwolnionej z pracy Anny Walentynowicz. Od 14 sierpnia 1980 uczestniczyła w strajku w Stoczni Gdańskiej, brała udział w formułowaniu 21 postulatów. Zorganizowała biuro tłumaczeń dla zagranicznych dziennikarzy.

Po podpisaniu porozumień sierpniowych brała udział w tworzeniu gdańskich struktur NSZZ Solidarność. Później wycofała się z działalności związkowej.

Na początku lat 80. pracowała dorywczo, m.in. udzielała korepetycji, wykonywała tłumaczenia oraz prace kreślarskie. W latach 1984–1987 pracowała jako bibliotekarka na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Gdańskiego. Od 1989 roku była na rencie.

Zmarła w Gdańsku 30 listopada 2011 roku.