Wolne Związki Zawodowe

Krzysztof Wyszkowski

Ostatnia aktualizacja: 21.01.2018 08:00
Wyszkowski
Krzysztof Wyszkowski, 2016
Krzysztof Wyszkowski, 2016Foto: PAP/Wiktor Dąbkowski

Urodził się 10 listopada 1947 roku. Ukończył szkołę podstawową w Olsztynie.

W latach 1963 -1975 pracował w Miejskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Miejskiego w Olsztynie. Później m.in. jako operator spychacza, konwojent towarów, urzędnik biurowy, ajent stacji benzynowej, organizator koncertów rockowych i dyskotek, operator wózków widłowych oraz robotnik w Olsztyńskich Zakładach Samochodowych.

Od 1975 roku organizował przerzuty książek z Zachodu, m.in. z Instytutu Literackiego w Paryżu. W 1977 roku zaangażował się we współpracę z Komitetem Obrony Robotników.

29 kwietnia 1978 roku był współautorem deklaracji założycielskiej Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża.

Od 1977 do 1980 roku zajmował się wydawaniem w drugim obiegu, m.in. pierwszych krajowych przedruków Dzienników Witolda Gombrowicza. Wielokrotnie zatrzymywany na 48 godzin, przesłuchiwany, poddawany rewizjom. Służba Bezpieczeństwa inwigilowała go od 1976 do 1989 roku.

W sierpniu 1980 roku brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. To on wymyślił tytuł "Solidarność" dla strajkowego biuletynu informacyjnego (pierwszy numer ukazał się 23 sierpnia 1980 roku, wydrukowany przez Wolną Drukarnię Stoczni Gdańskiej). Od 1981 roku był sekretarzem redakcji "Tygodnika Solidarność".

13 grudnia 1981 został aresztowany, przebywał w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku, gdzie w marcu 1982 roku wziął udział w tygodniowej głodówce w proteście przeciw stosowaniu przemocy wobec internowanego kolegi. W sierpniu 1982 roku uciekł z aresztu. Ponownie został aresztowany w lipcu 1983 roku, zwolniony na mocy amnestii.

Publikował w prasy podziemnej m.in. "Tygodnika Wojennego". W maju i sierpniu 1988 roku uczestniczył w strajkach w Stoczni Gdańskiej.

Był przeciwnikiem obrad Okrągłego Stołu. W 1989 roku odmówił podjęcia pracy w "Tygodniku Solidarność" kierowanym przez Tadeusza Mazowieckiego, od października 1989 roku był kierownikiem działu politycznego w "TS" kierowanym przez Jarosława Kaczyńskiego. W 1991 roku - doradca premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego, następnie dyrektor gdańskiego oddziału Krajowej Agencji Wydawniczej, w 1992 - doradca premiera Jana Olszewskiego.

W 2016 roku prezydent Andrzej Duda odznaczył Krzysztofa Wyszkowskiego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski.

Biogram w oparciu o informacje znajdujące się w internetowej Encyklopedii Solidarności.