Niepodległa 2018

Roman Dmowski

Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018 12:00
"Niepodległość nie dlatego mamy, że ktoś powiedział głośno, iż jej chce, jeno dlatego, że byli ludzie zmierzający planowo do jej odzyskania, orientujący się mniej więcej w warunkach do tego niezbędnych i umiejący te warunki dla postawionego sobie celu wyzyskać." (1925)