Niepodległa 2018

Wojciech Korfanty

Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018 13:30
"Dożyliśmy tej chwili, w której spełniają się ideały ojców naszych, ideały, za które pokolenia całe jęczały w katorgach Sybiru, w więzieniach pruskich i austriackich." (1919)