Niepodległa 2018

Wincenty Witos

Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018 16:30
"Wchodząc do pierwszego Sejmu polskiego jako przedstawiciele warstwy ludowej wyrażamy przede wszystkim naszą niewypowiedzianą radość, że nam Opatrzność dała doczekać tej wielkiej chwili, [...] kiedy rozdarte przez mocarstwa zaborcze państwo polskie zrasta się w jedną niepodzielną całość, a Sejm obecny jest wyrazem tego zjednoczenia." (1919)