Niepodległa 2018

Roman Dmowski

Ostatnia aktualizacja: 25.06.2018 17:15
"Paderewski rzucił koncerty na czas wojny, ażeby się oddać wyłącznie sprawom polskim [...]. Na gruncie państw zachodnich starł się z przemożnymi, zamykającymi drogę działaniom polskim wpływami rosyjskimi, po czym wyjechał do Ameryki, gdzie oddał sprawie polskiej niepospolite usługi." (1925)